โหลดโปรแกรม uTorrent สำหรับไว้โหลดเว็บบิทแบบรวดเร็วดาวน์โหลดโปรแกรม uTorrent สำหรับไว้โหลดเว็บบิทแบบรวดเร็ว

µTorrent เป็นไคลเอนต์ BitTorrent ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งโปรแกรมนี้มีไว้สำหรับโหลดไฟล์จากเว็บบิทหรือไฟล์ที่เป็นแบบบิทโดยโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่รับไฟล์ที่คล้ายกับโปรแกรม IDM นั้นเองซึ่งโปรแกรม IDM จะโหลดได้เกือบทุกไฟล์เช่นไฟล์ .rar และ .iso แต่จะไม่สามารถโหลดไฟล์ได้เฉพาะอย่างไฟล์บิท หากโหลดมาแล้วจะเป็นไฟล์กระดาษขาวๆโดยเปิดเข้าไปไม่พบอะไร ซึ่งนั้นจะต้องใช้ µTorrent ในการโหลดเท่านั้น  ด้านฟีเจอร์มากมายสำหรับ Windows ที่มีไฟล์ขนาดเล็กมาก มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็น CPU หน่วยความจำและพื้นที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่มีฟังก์ชั่นทั้งหมดที่คาดหวังจากไคลเอนต์ขั้นสูง μTorrent เขียนขึ้นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ แตกต่างจากไคลเอนต์ที่หนักจำนวนมากมันไม่ได้มีทรัพยากรระบบที่มีคุณค่า 

โดยทั่วไปจะใช้หน่วยความจำน้อยกว่า 6MB ช่วยให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ราวกับว่ามันไม่ได้มีอยู่เลย นอกจากนี้ตัวโปรแกรมเองยังมีอยู่ในตัวที่สามารถทำงานได้เพียงครั้งเดียวขนาดน้อยกว่า 3.0 MB หากคุณสนใจโหลดได้ที่ download-new.utorrent.com