โปรแกรม HD Tune Pro 5.7 โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของ Hard DiskHD Tune Pro 5.7 โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของ Hard Disk HD 

Tune Pro คือ โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของ Hard Disk หรือ SSD ทั้งการอ่านและเขียนไฟล์ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งยังหาข้อผิดพลาดในการทำงาน Cache (หน่วยความจำอย่างหนึ่ง มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ทำให้การค้นหาข้อมูลนั้นซ้ำในคราวต่อไปรวดเร็วขึ้น) ที่มีอยู่ใน Hard disk รวมถึงสามารถสแกนความผิดปกติของพื้นผิว Hard disk ที่อาจจะมีอาการ BAD SECTOR หรือ Error ที่มีข้อมูลใน Hard Disk แบบกูไม่ได้ โปรแกรมนี้จะค้นหาข้อมูลดังกล่าวและลบข้อมูลนั้น ๆ แถมโปรแกรมนี้ยังสามารถแสดงอุณหภูมิการทำงานของ Hard Disk ได้อีกด้วย เพื่อความปลอดภัย และควบคุมประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อโหลดโปรแกรม HD Tune Pro จะมีระบบสแกน Bad Sector หรือ อาการผิดปกติของหน่วยความจำภายในดิสก์ ซึ่งบางครั้งจะทำให้ข้อมูลหรือ โปรแกรมภายในเสียหายได้ อาการเหล่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเกิดอาการทำงานผิดปกติ HD Tune Pro จะแสดงแท็บ Bad Sector และเลือก Hard Disk แล้วกดปุ่มเริ่มทำงาน  เมื่อสแกนเสร็จจะแสดงไฟล์สีแดงในโปรแกรม โดยโปรแกรมนี้จะ  Backup ทันทีเมื่อพบ Bad Sector หากพบสีแดงไม่เยอะ เป็นสัญญาณเตือนให้คุณ Backup   ข้อมูลเก็บไว้แล้ว ก็ให้ทำการ Format แบบ Full เพื่อให้ Hard Disk ทำงานได้อย่างปกติ แต่ถ้าหาก Hard Disk ยังมีปัญหาเมื่อทำการกำจัด Bad Sector แล้ว คุณคงต้อง Backup ข้อมูลเท่าที่จะทำได้แล้วใช่  Low Level Format ในการ Format ซึ่งจะใช้เวลานานมาก ๆ แต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ hdtune.com
ที่กล่าวมา HD Tune Pro  มีวิธีการสแกนและลบ Bad Sector ทั้ง  Quick Format, Full Format รวมถึง Low Level Format ขึ้นอยู่กับ Hard Disk ที่ต่างกันไป แต่ถ้าทำทั้ง 3 Format แล้วยังสแกนเจอ Bad Sector อยู่นั่นเป็นสัญญาณเตือนให้คุณต้องเปลี่ยน Hard Disk ดังกล่าวได้แล้ว