โหลดโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ BCC Typing Tutor


BCC Typing Tutor หรือมีตัวย่อว่า BCCTT เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยังเป็น DOS มาจนถึงระบบปฏิบัติการ windows ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ได้รับความนิยมมาแล้วหลายสิบปี เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกพิมพ์ดีด ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณพิมพ์ดีดแบบสัมผัสที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะพิมพ์เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน
โปรแกรม BCC Typing มีแบบฝึกหัดการพิมพ์ดีดทั้งหมด 25 บทเรียนด้วยกัน  ในแต่ละบทเรียนจะเรียงลำดับตั้งแค่เริ่มต้น ไล่ระดับไปจนถึงระดับยาก ที่เป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และแต่ละบทเรียนสามารถบันทึกสถิตที่ทำได้ในแต่ละครั้งทั้งความเร็วและความถูกต้องเพื่อวัดและเทียบระดับการพัฒนาฝีมือ ทั้งนี้คุณยังสามารถแก้ไขบทเรียนนั้น ๆ ได้ด้วยตนเองอีกด้วย

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
สำหรับ windows แบบ 32 บิต
สำหรับ Windows แบบ 64 บิต
จากสถิติที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ที่ใช้โปรแกรม BCC Typing Tutor หรือ BCCTT มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประสบความสำเร็จในการพิมพ์ดีดที่ดียิ่งขึ้นกว่า 90 เปอร์เซ็น ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าหากใช้โปรแกรมนี้จะไม่รู้สึกผิดหวัง ดังนั้นโปรแกรม BCC Typing ถือเป็นอีกโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดที่ดีที่สุดตั้งแค่อดีตถึงปัจจุบัน

ขอบคุณคลิปจาก youtube

ถึงแม้โปรแกรม BCC Typing Tutor จะมีเปอร์เซ็นที่สูงในการพัฒนาการพิมพ์ดีด แต่การฝึกพิมพ์ด้วยโปรแกรมนี้ ถ้าหากคุณทำเพียงครั้ง หรือสองครั้ง อาจจะยังไม่ส่งประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากใช้เวลาในการฝึกฝนมากเป็นประจำ อย่าทิ้งช่วงไปเป็นเวลานาน ควบคู่กับการทำแบบฝึกหัดภายในโปรแกรมในหลาย ๆ ครั้งเพื่อเทียบกับบันทึกครั้งก่อน ๆ รวมถึงการลองพิมพ์งานจริงก็จะทำให้การพิมพ์ดีดของคุณดียิ่งขึ้นอีกด้วย